ماه: آگوست 2020

پنتا زوم
ارزیابی مستقل تعالی سازمانی + نکات مهم!

ارزیابی مستقل تعالی سازمانی به مجموعه فعالیت ها و عملکردهای یک سازمان یا شرکت اشاره دارد که در جهت رشد کلی و ارتقای رتبه آن

پنتا زوم
نگهداری سیستم مدیریت : موارد مهم که باید بدانید!

نگهداری سیستم مدیریت به مجموعه گسترده‌ای از فعالیتها، کارکردها و رویکردهای گفته می شود که توسط یک سازمان یا نهاد انجام می‌پذیرد. تمام این اقدامات

پنتا زوم
ممیزی استاندارد : انواع ممیزی در استاندارد ایزو ISO

ممیزی استاندارد : سازمان های ممیزی زیربط با ایجاد انواع استانداردهای جهانی و بالا بردن ایمنی امنیت و کارایی در تلاش هستند که کیفیت فعالیت‌های

با ما در تماس باشید!