ماه: مارس 2021

پنتا زوم
ایزو 13485 : دریافت گواهینامه 13485 |استاندارد تجهیزات پزشکی

ایزو 13485 یک سیستم مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی است. این استاندارد بین المللی قصد دارد همراستایی جهانی در خصوص الزامات مقرراتی برای سیستم مدیریت

پنتا زوم
استاندارد های مدیریت صنایع غذایی : دریافت گواهینامه ایزو

استاندارد های مدیریت صنایع غذایی : برای هر حوزه ای استاندارد های ویژه ای وجود دارد. در این مطلب به بررسی استانداردهای مربوط به حوزه

پنتا زوم
پیاده سازی ایزو 9001

پیاده سازی ایزو 9001 : سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001، یکی از اولین استاندارد های مدیریتی تدوین شده کمیته ایزو می باشد. کیفیت در محصول

با ما در تماس باشید!