برچسب: پیاده سازی EFQM

  • خانه
  • پیاده سازی EFQM
پنتا زوم
مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی  :  اظهارنامه تعالی سازمانی، تصویری از عملکرد سازمان ا شامل توانمندی ها و نتایج است. برای حضور در فرآیند ارزیابی

پنتا زوم
آموزش پیاده سازی EFQM : نکات مهمی که باید بدانید!

آموزش پیاده سازی EFQM : EFQM  مخفف  (European Foundation for Quality Management)  بوده و به معنای بنیاد مدیریت کیفیت اروپا است. هدف از EFQM (مدل

با ما در تماس باشید!