روش اجرایی ایزو + نکات مهم در استقرار ایزو!

روش اجرایی ایزو چیست و شامل چه مواردی می شود؟ برای استقرار ایزو در سازمان باید چه فرآیند استانداردی طی شود؟ روش اجرایی مدون ایزو چیست و چگونه نوشته می شود؟ در مطلب امروز به شرح این موارد می پردازیم.

 • روش اجرایی چیست؟

مراحل گام به گام انجام فعالیتها یا شیوه اجرای کار برای به پایان رساندن یک وظیفه است که در سازمان مشخص و متداول بوده و با نظم تعیین شده و بطور صحیح توسط افراد مرتبط اجرا می گردد .

 • روش اجرایی مدون چیست؟

زمانی که روش اجرایی متداول در سازمان به دلیل اهمیت موضوع و یا برای افزایش هماهنگی و یا پاسخ به الزام مطرح شده در استاندارد مکتوب گردیده و در اختیار همه افراد مرتبط قرار می گیرد تا مطابق آن عمل نمایند روش اجرایی مدون”نامیده می شود. یک روش اجرایی مدون مستندی است که حداقل شامل عنوان ,هدف , دامنه , تعاریف , منابع/مراجع ,مسئولیت ها , اختیارات و شیوه انجام کار(چه فعالیتی در چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود) و مستندات مرتبط می باشد

 • هدف از تدوین روش اجرایی چیست؟

روش اجرایی فرایند ها در سیستم مدیریت کیفیت یکی از اسناد معتبر پیاده سازی ایزو است که با استفاده از آن میتوان چگونگی پیشبری یک فرایند یا فعالیت را تشریح کرد

 • یک روش اجرایی چگونه نوشته میشود؟

بعد از تعیین فرایندهای مورد نیاز یک سازمان برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و مشخص شدن مسئول مرتبط , مشاورایزو شرکت  با هر یک این مسئولین وقت ملاقات حضوری گذاشته و راجب به مشخص نمودن تمامی روش های اجرایی مرتبط با ان فرایند وچگونگی سلسله مراتب زیر برای تکمیل آن روش اجرایی تبادل نظر انجام می شود:

مرتبط بخوانید!  استاندارد ISO 9002

تمامی روش های اجرایی برای تدوین شامل سلسله مراتیب زیر می شود :

 • هدف یک روش اجرایی ایزو :

هدف از این فرایند چیست ؟  و همچنین هدف از تدوین روش اجرایی مرتبط با این فرایند چیست ؟

 • دامنه کاربرد روش اجرایی ایزو

آن قسمت از سازمان كه سند در آن كاربرد دارد و یا حیطه کاربرد مدرک و بنداستاندارد مرتبط را نشان می دهد، در اين قسمت درج مي گردد. یعنی کدام یک از فرایند ها کدام یک از کارکنان کدام یک از اسناد در سازمان مربوطه مشمول این روش اجرایی میشوند.

روش اجرایی ایزو
روش اجرایی ایزو
 • تعاریف مربوط به روش اجرایی

چنانچه از اصطلاحات خاصي در تدوين مستندات، استفاده گردیده باشد، بايد مفهوم آن در اين قسمت توضیح داده شود.

 • شرح عملیات روش اجرایی ایزو

مهم ترین بند یک روش اجرایی شرح عملیات مرتبط با آن میباشد  که تمامیت یک فرایند را توضیح میدهد. بنابراین طی جلسات برگزار شده با مسئول فرایند مربوطه, میبایست تمامی کارکنان  که مشمول آن روش اجرایی میشوند, در جلسه حضور داشته و نظرات و توضیحات لازم را ارائه دهند. در اين قسمت، چگونگي انجام و اجراي فرايند، گام به گام تشريح گرديده به طوي كه استفاده كننده با مطالعه آن بتواند به درستي و كامل فرآيند مورد نظر را اجرا نمايند

 • مسئولیت
 • در اين قسمت، مسئول اجراي روش اجرايي، مشخص و درج مي گردد. همچنين مسئوليت نظارت بر حسن اجراي روش اجرايي نيز مشخص و مي بايست در اين قسمت ثبت گردد.
 • مستندات مرتبط 
 • هر سندي كه در نگارش روش اجرایي بدان ارجاع شده باشد، در اين بند معرفي مي گردد. معرفي آن به همراه ذكر نام و کد سند در اين قسمت قيد مي گردد.
 • ضمائم
 • نمونه فرم ها و ساير ضمائم مذكور در روش اجرایي بايد در اين قسمت با كد فرم بدون شماره ويرايش قيد گردند.
 • تفاوت روش اجرایی ایزو با دستورالعمل چیست ؟
مرتبط بخوانید!  الزامات قانونی صنایع غذایی

روش‌ اجرایی «چه چیزی» انجام شده و دستورالعمل «چگونه» انجام شده را وصف می‌کند.یک سیستم مدیریت کیفیت می‌تواند به فرآیندها، فعالیت‌ها و وظایف تجزیی شود.به بیان دیگر، یک سیستم متشکل از فرآیندهای متعددی است که هر کدام شامل فعالیت‌های متعددی هستند.هر فعالیت نیز می‌تواند به وظایف تجزیه شود.اگر یک فعالیت در روش اجرایی نیاز به توضیح بیشتری برای چگونه انجام دادن آن داشته باشد، می‌توان از یک دستورالعمل استفاده کرد.

نیاز به خدمات استقرار ایزو و مشاوره ایزو دارید؟ با کارشناسان مجموعه رادمهر کوثر تماس بگیرید. به گرمی پاسخگوی شما هستیم. شماره پشتیبانی مستقیم : 09194680362

ارسال دیدگاه

برای نظر دادن وارد شوید یا یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید .

با ما در تماس باشید!