درباره ما

آشنایی ‌‌اجمالی با شرکت

شرکت مشاوران مدیریت رادمهر کوثر، متشکل از جمعی از مشاوران و مدیران مجرب با هدف ارايه خدمات به شكلي متمایز وبا کیفیت، درسال 1382 تاسیس گردیده است و در سال 1387 درقالب گروه مشاوران رادمهر سازماندهي مجدد شد.

این شرکت درحوزه های آموزش، پژوهش ومشاوره ودرمباحث مديريتي ومهندسي مشغول فعالیت می باشد. دراین راستا، تاکنون انجام بيش از500 پروژه رادرسوابق کاری خود ثبت نموده است.

گروه مشاوران رادمهر استراتژی خودرا تقویت متوازن وتوامان سه حوزه آموزش، پژوهش ومشاوره درمباحث سازمان ومدیریت قرارداده اند.

زمینه ‌های فعالیت شركت

الف- آموزش وتوانمند سازی نیروی انسانی شرکتها وموسسات

در هر سازماني، نيروي انساني با ارزش‎ترين سرمايه مي‏باشد و براي كارايي و اثربخشي اين سرمايه سازماني، نياز به آموزش ،امری مشهود است. بعبارتي شالوده تحول سازماني، توسعه توانمندیهای سرمایه انسانی است. شرکت مشاوران مدیریت رادمهر، خدمات آموزشي خود را درزمینه های زيربه مشتریان ارائه مي‏نمايد:

 • طراحی واستقرار نظام جامع ویکپارچه آموزش کاربردی با تکیه بر فناوری اطلاعات
 • نیاز سنجی آموزشی با استفاده از رویکردهای شغل وشاغل، استراتژی وتوانمند سازی
 • تدوین برنامه و تقویم آموزشی براساس نیاز سنجی
 • ارائه خدمات آموزشی درقالب سمینار، کارگاه آموزشی ودوره های کوتاه مدت
 • ارزشیابی اثربخشی آموزش با استفاده از رویکردهای گوناگون
 • برگزاری کانون تفکر وتقویت هم اندیشی درمیان کارکنان ومدیران
 • متناسب سازی مقدمات وبستر نظام آموزش شامل ساختار، محتوا، فضا وتکنولوژی
 • استقرار نظام های ارزیابی وپایش کیفیت واستاندارسازی فرایند ومحتوای آموزش

ب- نیاز سنجی، تدوین واجرای طرحهای پژوهشی کاربردی

عصر كنوني، دوران تحولات شتابنده و غيرقابل پيش‏بيني شده است. سازمان‌ها براي بقا و رشد در اين عصر ناگزيرند ميان تغييرات، ابهامات و پيچيدگي‏هاي روز‏افزون و توانايي‏هاي خود در مقابله با اين تحولات توازن برقرار كنند. تجربه ثابت كرده است تنها راه رسيدن به توسعه پايدار در عصر تحول، پژوهش مبتكرانه كاربردي است. شركت رادمهر، خدمات خود را با بهره‏گيري از گروه‌هاي تخصصي درزمینه های زير ارائه مي‏دهد:

 • شناسایی نیازهای پژوهشی سازمان با استفاده ازتحلیل استراتژیک وشکل دهی SWOT
 • تهیه درخواست برای طرح موضوعات پژوهشی(RFP)
 • تدوین طرح نامه پژوهشی اجمالی وتفصیلی
 • اجرای پژوهشهای کاربردی با رویکرد حصول راهکارهای اجرایی
 • نظارت برفرایندپژوهش وارزیابی گزارش های مربوطه جهت هدایت فرایند به سوی نیازهای کاربردی
 • طراحی واستقرارفرایند وفرم های مورد نیاز برای کنترل پژوهشهای کاربردی
 • طراحی واستقرار سیستم مدیریت پروژه های پژوهشی با رویکرد برون سپاری
 • ارائه مشاوره برای تدوین واجرای برنامه تحول براساس نتایج کاربردی پژوهش
 • پیش بینی وتدوین بودجه پژوهش های توسعه ای وکاربردی
 • طراحی، استقرار، نهادینه سازی وارزیابی نظام ها واستاندارهای بین المللی پروژه های پژوهشی
 • تهیه طرح توجیهی و امكان سنجي درقالب های استادندارد( در فازهای بازار، فنی و اقتصادی)
 • طراحي سازمان‌هاي يادگيرنده با بهره‏گيري از فنون پيشرفته و نظام‌هاي هوشمند
مرتبط بخوانید!  مشاوره تخصصی تکنیکال فایل

پ- ارائه خدمات مشاوره ای مورد درخواست مشتری

مشاوره خدمتي است هدفمند و حرفه‏اي كه به بهبود مديريت و عملكرد سازماني منجر مي‏شود. در گذشته زماني‌كه مهارت درون سازماني كارساز نمي‏شد، مشاوره تنها پناهگاه مديريت سازمان بود. اما امروزه سازمان‌هاي موفق، بكارگيري مشاوره را براي اصلاح، ارتقاء سازماني و بروز خلاقيت و نوآوري اجتناب‏ناپذير مي‏دانند. شركت با استفاده از شيوه‏هاي حضوري و غيرحضوري درزمینه‌هاي زير اقدام به ارائه خدمات مشاوره‏اي به مشتریان خودمي‏نمايد:

 • برگزاری جلسات مشاوره برای تعیین مشکلات ویاعوامل کلیدی موفقیت سازمان
 • شکل دهی وهدایت جلسات هم اندیشی برای تبیین ابعاد مسئله وعوامل موثربرآن
 • مشاوره برای شناسایی راهکارهای اجرایی حل مشکلات درکوتاه مدت
 • فراهم سازی بستر برای ارائه خدمات مشاوره غیر حضوری
 • راه اندازی بسترتبادل تجربیات موفق مدیران سازمان درحل مشکلات
 • راه اندازی انجمن های مجازی برای تبادل تجربیات مدیران جهت حل مشکلات سازمانی

رویکرد شركت درارائه ‌‌‌خدمات

الف- آموزش:

 • قبل از آموزش باید نيازهاي آشكار و پنهان سازمان كشف شوند.
 • برای پاسخگويي به نيازها باید شیوه مناسب (همایش،کارگاه،…)به کارگرفته شود.
 • بهره‏مندي از اساتيد و متخصصين در ارائه خدمات آموزشي مورد تاکید است.
 • اثربخشی آموزش از طريق به كارگيري محتوای استاندارد ومناسب حاصل می شود.
 • بهسازي نظام آموزشي از طريق ارزيابي مستمرقابل دستیابی است.

ب- پژوهش:

 • مسئله‏يابي با استفاده از مدل سازی از متغیرهای کلیدی حاصل می شود.
 • تبيين ابعاد مساله از طريق تعامل با مشتري(كارفرما) ممکن است.
 • اجراي پژوهش‌هاي سازمانی باید درراستای حل مشکلات مدیران باشد.
 • تدوين برنامه تغيير و تحول سازمانی باید تعاملی وبا همکاری مدیران انجام گیرد
 • دراجراي برنامه تحول، مشاوردرصورت نیاز درکنارمدیران ومجریان خواهد بود.
 • مشاور درفازارزيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه تحول، همراه مجریان می باشد.
مرتبط بخوانید!  5s چیست ؟

پ- مشاوره:

 • تشکیل جلسات برای هدايت فرآيند مسئله‏يابي ضروری است.
 • تبيين و تشريح ابعاد مختلف مسئله از دیدگاه مدیران ومجریان مورد تاکید است.
 • علت یابی واولويت‏بندي موضوعات، گام اولیه درجلسات مشاوره است.
 • بومی سازی دانش برنامه‏ريزي براي تغيير و تحول مور جلسات مشاوره است.
 • ارائه خدمات مشاوره‏اي درطول اجراي برنامه تحول،اثربخشی را افزایش می دهد.
 • بررسي آثار و اخذ بازخورد از نتايج برنامه تحول، برای طرفین مفید است.
 • مشاوره با ارائه راهکارهای عملی برای برنامه های آتی تحول درسازمان خاتمه می یابد.
 • بازارسنجي، تهيه طرح هاي توجيهي و امكان سنجي مورد تاييد بانك

 

توانمنديها و برنامه هاي آتيِ شركت

شركت مشاوران مدیریت رادمهر اين قابليت را ایجاد نموده تا برحسب درخواست مشتري وبنا بروسعت پروژه تعريف شده ، نيروي انساني متخصص وسايرامكانات موردنياز را بسيج وهماهنگ نمايد.

از جمله نوآوري‌هاي شركت، استفاده از نيروهاي مجرب جامعه در شكل گروه‌هاي تخصصي است. از اين طريق شركت  بر حسب موضوعات مختلف از وجود اساتيد مجرب و كارشناسان در قالب گروه‌هاي كاري بهره‌مند مي گردد. اين امر زمينه مطالعات بين رشته‎اي را نيز فراهم آورده است.

در حال حاضر شركت از دانش وتجربه همكاران خود در قالب حوزه ‌هاي كاري زير بهره‎مند مي‎گردد.

راه حل های متمایز ما برای مشتریان

تلاش كاركنان شركت براين است تابتوانند درسازمانهاي متقاضي ومشتري، سيستم، ساختار، فرآيند وروشهاي مناسب را نهادينه نمايند.

 طراحی واستقرارنظام تحول استراتژیک جامع ویکپارچه

 مدیریت موثرتروکارآتر سازمان خود را با نهادینه سازی نظام جامع ویکپارچه تحول استراتژیک دنبال نمایید. این نقشه راه، نظام های برنامه، بودجه وعملکردسازمانی رابه همراه سایر نظامهای پشتیبان برای مشتریان خود پیشنهاد می نماید.شرح مختصری برای هر کدام از زیر سیستم ها در ادامه می آید.

مرتبط بخوانید!  ایزو 10668:ISO 10668:2010 ایزو شرکت های تبلیغاتی

محوریت طرح پیشنهادی را زیرنظام ارزیابی عملکرد سازمانی (داشبرد)برای کلیه سطوح مدیریتی قرار  داده ایم.

برای تحقق این امر لازم است تا دو زیرنظام اصلی وبستر سازشامل برنامه ریزی استراتژیک تاعملیاتی وبودجه ریزی عملیاتی درسازمان استقراریابد. از استاندارهای بین المللی برای بهبود رفتارها وفرایندهای سازمان استفاده خواهد گردید.

 

 • اشتراک گذاری

ارسال دیدگاه

برای نظر دادن وارد شوید یا یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید .

با ما در تماس باشید!