IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) چیست؟

 (Integrated Management System) IMS

سیستم مدیریت یکپارچه

فدراسیون بین المللی ایزو در تدوین سیستم های مدیریتی ایزو همگی از یک ساختار مشترک با بندهای مشترک پیروی میکنند و عموما در سازمان هایی که چندین استاندارد همزمان استقرار می یابد، معمولا ISO 9001 به عنوان فصل مشترک بین استاندارها انتخاب می شود . در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه یا همان IMS این سیستم متشکل از سه استاندارد:

میباشد .

IMS در اصل یک گواهینامه None-Accredit می باشد ، این گواهینامه نشان دهنده این است که سازمان هر سه گواهینامه 9001و14001و 45001 را به درستی در مجموعه خود استقرار داده ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را به عنوان فصل مشترک تعریف کرده ، بندهای عمومی استاندارد 9001 الزامات ISO14001 ,  ISO45001 را شامل میشود.

سیستم مدیریت یکپارچه
سیستم مدیریت یکپارچه

فصل مشترک بین این سه استاندارد کدامیک از بندهای استاندارد است ؟

بندهای زیر بین سه استاندارد ذکر شده مشترک می باشد :

 •  خط مشی
 • بافت سازمانی
 • نقش ها ، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی
 • اقدامات برای در نظر گرفتن ریسک ها و فرصت ها
 • اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی
 • طرح ریزی تغییرات
 • نیروی انسانی
 • منابع پایش و اندازه گیری
 • دانش سازمانی
 • شایستگی
 • آگاهی
 • اطلاع رسانی
 • ایجاد و به روز آوری
 • کنترل اطلاعات مدون
 • تحلیل و ارزیابی ، پایش و اندازه گیری
 • ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت
 • عدم انطباق و اقدام اصلاحی
 • بهبود مستمر

آیا داشتن گواهینامه IMS کافی است تا دیگر سازمانی نخواهد گواهینامه های جداگانه دریافت کند ؟

سازمان های برای دریافت گواهینامه IMS می بایست هر سه استاندارد مورد نیاز را بصورت کامل استقرار دهند ، تمامی بندهای هر 3 استاندارد در میمزی شخص سوم بررسی می شود .

مرتبط بخوانید!  دریافت پروانه تولید کالای پزشکی

نکته اول : یکی از ارزش های گواهینامه های ایزو به اعتبار یا Accreditation می باشد .

نکته دوم : گواهینامه IMS تنها یکپارچگی استقرار سیستم های مدیریت را تایید می نماید و به هیچ وجه جایگزین سایر گواهینامه ها نیست .

مزایای دریافت گواهینامه IMS

باتوجه به دیدگاه فرایندی که در تمامی استانداردهای مدیریتی به آن تاکید شده و به نوعی خواستگاه استاندارد که عدم فعالیت بصورت جزیره ای و مجزا از یکدیگر می باشد ، زمانی که یک سازمان گواهینامه IMS دریافت می کند به نوعی فرایند محوری ، یکپارچگی و همگونی سیستم خود را با ممیزی سوم شخص اثبات می نماید .

در خصوص دریافت گواهینامه ایزو برای مجموعه خود نیاز به مشاوره ایزو دارید؟ به گرمی پاسخگوی شما هستیم. شماره پشتیبانی مستقیم : 09194680362

ارسال دیدگاه

برای نظر دادن وارد شوید یا یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید .

با ما در تماس باشید!